20 quốc gia Châu Á tăng trưởng kinh tế nhanh nhất năm 2019 (dự báo)

#trithucnhanloai #topten
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đo lường tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Điều này được thực hiện bằng cách so sánh một phần tư tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia với quý trước. GDP đo lường sản lượng kinh tế của một quốc gia.

Tốc độ tăng trưởng GDP được thúc đẩy bởi bốn thành phần của GDP. Động lực chính của tăng trưởng GDP là tiêu dùng cá nhân. Điều này bao gồm các lĩnh vực quan trọng của ngành bán lẻ. Thành phần thứ hai là đầu tư kinh doanh, bao gồm mức xây dựng và hàng tồn kho. Chi tiêu chính phủ là động lực tăng trưởng thứ ba. Các danh mục lớn nhất của nó là lợi ích An sinh xã hội, chi tiêu quốc phòng và lợi ích y tế. Chính phủ thường tăng chi tiêu để khởi động nền kinh tế trong thời kỳ suy thoái. Thứ tư là giao dịch ròng.

Tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc nội (GDP) (tốc độ tăng trưởng kinh tế) của Việt Nam nửa đầu năm 2019 đạt 6,6% và đứng thứ 5 trong khu vực Châu Á.

“20 quốc gia Châu Á tăng trưởng kinh tế nhanh nhất năm 2019” hoặc “Top 10 nền kinh tế châu á tăng trưởng nhanh nhất năm 2019” Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Thanh Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *