Ấn Độ vs Hoa Kỳ năm 2019 (theo GDP, tốc độ tăng trưởng, quốc phòng và các chỉ số khác)

#trithucnhanloai #sosanh
Video này là một video so sánh chi tiết giữa hai cường quốc châu Á và Bắc Mỹ, để xem quốc gia nào sẽ sớm trở thành một siêu cường, Ấn Độ hoặc Hoa Kỳ. So sánh này cung cấp chi tiết về GDP của Ấn độ và Hoa Kỳ trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng, quốc phòng, chương trình không gian, các chỉ số khác và xếp hạng cho cả hai nền kinh tế.

So sánh Ấn Độ với Hoa Kỳ dựa trên các chỉ số như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tốc độ tăng trưởng kinh tế, sức mạnh quốc phòng và một số chỉ số khác.

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Thanh Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *