Ấn Độ vs Trung Quốc năm 2019 (theo gdp, tốc độ tăng trưởng, quốc phòng…)

#trithucnhanloai #sosanh
Video này là video so sánh chi tiết hai trong số các cường quốc của châu Á và sắp trở thành siêu cường của thế giới, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. So sánh này cung cấp chi tiết về GDP 2019 của Ấn Độ và Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng 2019, quốc phòng, chương trình không gian và các chỉ số khác.

So sánh Ấn Độ với Trung Quốc dựa trên các chỉ số như tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tốc độ tăng trưởng kinh tế, sức mạnh quốc phòng.

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Thanh Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *