An toàn điện | Dòng điện hay điện áp nguy hiểm hơn | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #antoandien
Khi vô tình chạm vào nguồn điện, yếu tố nào sẽ nguy hiểm hơn cho bạn, điện áp hay dòng điện, vôn hay ampe,? Có thể bạn đã nghe nói rằng ampe mới là yếu tố nguy hiểm và gây chết người. Ở 1 góc độ nào đó thì điều đó là đúng nhưng nó chưa đầy đủ.

Trong video “An toàn điện” hoặc “Dòng điện hay điện áp, cái nào nguy hiểm hơn?”, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin trong lĩnh vực an toàn điện để biết được mức cường độ dòng điện như thế nào sẽ gây nguy hiểm cho con người, và yếu tố nào, dòng điện hay điện áp gây nguy hiểm nhiều hơn?

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *