ĐẤU TRANH – NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG – TẬP 8 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #sachhay #sachnoi
ĐẤU TRANH – NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG – TẬP 8
Trong tập phim này, chúng ta sẽ nghe về tập 8 và cũng là tập cuối cùng của cuốn sách nguyên tắc để thành công của Ray Dalio. Nội dung của tập 8 sẽ chủ yếu nói về cách mà tác giả đã đấu tranh với chính tư tưởng của mình để vượt qua những rào cản, để trở nên tốt hơn và đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Đây là cuốn sách được người đọc bình chọn là Bestselling tại New York, Hoa Kỳ.

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *