Điều gì sẽ xảy ra nếu đốt hết tất cả các loại rác trên thế giới? | Đốt rác | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #giadinh
Trên thế giới, tương đương mỗi phút là sẽ có một xe chở đầy rác nhựa bị đổ ra biển. Dự tính cho đến năm 2050, sẽ có nhiều nhựa hơn là cá ở trong các đại dương.

Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 tỷ tấn đồ ăn bị phí phạm bỏ đi. Điều này cũng gần bằng 1 phần 3 số thực phẩm được sản xuất ra trên hành tinh này đã không bao giờ được ăn.

Vậy giả sử nếu mọi người đều chung tay giải quyết số lượng rác khổng lồ này bằng cách đốt hết tất cả các loại rác thì liệu mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn không?

Hãy cùng Tri Thức Nhân Loại tìm hiểu câu trả lời trong phim “Điều gì sẽ xảy ra nếu đốt hết tất cả các loại rác trên thể giới?”

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *