Internet vệ tinh là gì? | Tại sao SpaceX lại muốn phóng hơn 30.000 vệ tinh? | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai
Trong tập phim này, hãy cùng Tri Thức Nhân Loại tìm hiểu lý do tại sao SpaxeX và Amazon muốn phóng khoảng 42.000 vệ tinh lên không gian? Qua đó, chúng ta sẽ hiểu được internet vệ tinh là gì?
và internet vệ tinh của SpaxeX có gì khác với internet vệ tinh truyền thống?
và tại sao trước giờ chúng ta lại sử dụng internet thông qua cáp quang chứ không phải bằng vệ tinh?

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *