Mất bao lâu để tạo ra 1 loại vắc-xin ? | Qui trình tạo ra vắc-xin | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai
Khi có một mầm bệnh mới xuất hiện, cơ thể và hệ thống chăm sóc sức khỏe của chúng ta sẽ dễ bị tổn thương.

Khi đại dịch xảy ra, chúng ta cần vắc-xin để tạo ra khả năng miễn dịch trên diện rộng, nhằm giảm thiểu sự mất mát do bệnh dịch gây ra.

Trong tập phim này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giai đoạn chính để tạo ra 1 loại vắc-xin. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu được cần phải tốn bao nhiêu lâu để có thể tạo ra 1 loại vắc-xin mới.

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *