NATO là gì? | Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có nhiệm vụ gì? | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao
NATO (tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) là gì? Nó hoạt động như thế nào? Và nhiệm vụ của tổ chức này là gì?

Mục đích thành lập của NATO là chống lại mối đe dọa ngày càng tăng từ Liên Xô vào giai đoạn Chiến Tranh Lạnh. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, và Liên Xô tan rã vào năm 1991, có nhiều ý kiến cho rằng NATO đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và nó không còn cần thiết phải tồn tại nữa. Vậy tại sao NATO vẫn tồn tại cho tới ngày nay?

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *