Ngân hàng thế giới là gì? | Nhiệm vụ của ngân hàng thế giới là gì? | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao
Với hàng ngàn nhân viên và 189 quốc gia thành viên, Ngân Hàng Thế Giới là một trong những tổ chức tài chính quốc tế quyền lực nhất trên thế giới. Trong đoạn phim này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mục tiêu hoặc nhiệm vụ chính của Ngân Hàng Thế Giới là gì? Và Ngân Hàng Thế Giới thực hiện nhiệm vụ của họ như thế nào?

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *