Pin năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào? | Điện mặt trời là gì | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao
Trái đất có thể hứng rất nhiều năng lượng từ mặt trời, ước lượng khoảng 173 nghìn terawatt. Đó là nguồn năng lượng mạnh gấp mười nghìn lần so với nhu cầu mà con người trên hành tinh này sử dụng. Hai thập kỷ qua, sự đóng góp từ năng lượng mặt trời vào tổng nguồn cung năng lượng của thế giới đã tăng lên đáng kể.

Trong đoạn phim này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách mà pin năng lượng mặt trời tạo ra điện năng như thế nào. Và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất của pin năng lượng mặt trời.

Phim “Pin năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?” – bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *