Quỹ tiền tệ quốc tế là gì? | Quỹ tiền tệ quốc tế có nhiệm vụ gì? | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoatdongnhuthenao
Nền kinh tế tăng trưởng và thị trường tài chính ổn định sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn hơn. Các chính sách kinh tế ảnh hưởng đến mọi người từ giá cả của những cửa hàng tạp hóa, đến giáo dục, việc làm và triển vọng cho tương lai.

Hãy cùng tìm hiểu quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là gì? Mục tiêu của quỹ tiền tệ quốc tế ra sao? Và Quỹ tiền tệ quốc tế thực hiện mục tiêu của họ như thế nào?

Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *