Sự khác nhau giữa IMF và World Bank | Nhiệm vụ của IMF và World bank | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #sosanh #cactochucquocte
Nhiều người vẫn thường bị nhầm lẫn hoặc không rõ sự khác biệt giữa Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB). Vì như cái tên đã nói lên rằng, cả 2 tổ chức này đều liên quan tới tiền tệ.

IMF và Ngân hàng Thế giới được liên kết với nhau khá chặt chẽ. Ngay cả trụ sở của 2 tổ chức này cũng nằm đối diện nhau ở Washington.

Vậy sự khác biệt giữa 2 tổ chức này là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong đoạn phim này nhé.

Phim “Sự khác nhau giữa quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới” – bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *