Tag Archives: hóa

Danh Pháp Hóa Học – Hóa Học – Tập 44 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoahoc #hoa Danh Pháp Hóa Học – Hóa Học – Tập 44 | Tri thức nhân loại Danh pháp IUPAC là Danh pháp Hóa học theo Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng – IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry Nomenclature). Đây là một hệ […]

Hạt nhân – Hóa Học – Tập 1 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Hạt nhân nguyên tử là cấu trúc vật chất đậm đặc chiếm khối lượng chủ yếu (gần như là toàn bộ) của nguyên tử. Về cơ bản, theo các hiểu biết hiện nay thì hạt nhân nguyên tử có kích thước nằm trong vùng giới hạn bởi bán kính cỡ 10−15 m, được […]

Chuyển đổi đơn vị và số có nghĩa – Hóa Học – Tập 2 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Chuyển đổi đơn vị và số có nghĩa – Hóa Học – Tập 2 | Tri thức nhân loại Đơn vị đo lường hay đơn vị đo là bất kỳ một đại lượng vật lý, hay tổng quát là một khái niệm, nào có thể so sánh được, ở điều kiện tiêu chuẩn […]

Các định luật nền tảng – Hóa Học – Tập 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Sự khởi đầu của Hóa Học – Các định luật nền tảng – Hóa Học – Tập 3 | Tri thức nhân loại Định luật bảo toàn khối lượng hay định luật Lomonosov – Lavoisier là một định luật cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được phát biểu như sau: Trong phản […]

Các định luật nền tảng – Hóa Học – Tập 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Sự khởi đầu của Hóa Học – Các định luật nền tảng – Hóa Học – Tập 3 | Tri thức nhân loại Định luật bảo toàn khối lượng hay định luật Lomonosov – Lavoisier là một định luật cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được phát biểu như sau: Trong phản […]

Phản ứng Axit-Bazơ trong Dung dịch – Hóa Học – Tập 8 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Phản ứng Axit-Bazơ trong Dung dịch – Hóa Học – Tập 8 | Tri thức nhân loại Acid (bắt nguồn từ tiếng Pháp acide /asid/), thường được phiên âm là axít, là các hợp chất hóa học có thể hòa tan trong nước, thường được biểu diễn dưới dạng công thức tổng quát […]

Nước & Dung Dịch – Hóa Học – Tập 7 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Nước & Dung Dịch – Hóa Học – Tập 7 | Tri thức nhân loại Trong hóa học, một dung dịch là một hỗn hợp đồng nhất và chỉ có một pha. Trong một hỗn hợp như vậy, một chất tan là một chất hòa tan được trong một chất khác, được biết […]

Cân bằng phương trình hóa học – Hóa Học – Tập 6 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Trong phản ứng hóa học, cân bằng hóa học là trạng thái mà cả chất phản ứng và sản phẩm đều có nồng độ không có xu hướng thay đổi theo thời gian, do đó không có sự thay đổi có thể quan sát được về tính chất của hệ thống.[1] Thông thường, […]

Electron – Hóa Học – Tập 5 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Electron – Hóa Học – Tập 5 | Tri thức nhân loại Electron hay điện tử, là một hạt hạ nguyên tử, có ký hiệu là e⁻ hay β⁻, mà điện tích của nó bằng trừ một điện tích cơ bản. Các electron thuộc về thế hệ thứ nhất trong họ các hạt […]

Bảng Tuần Hoàn – Hóa Học – Tập 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #hoa-hoc Bảng Tuần Hoàn – Hóa Học – Tập 4 | Tri thức nhân loại Bảng tuần hoàn (tên đầy đủ là Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, còn được biết với tên Bảng tuần hoàn Men-đê-lê-ép, là một phương pháp liệt kê các nguyên tố hóa học thành dạng bảng, dựa […]