Tag Archives: khoa học máy tính công nghệ thông tin

MÁY TÍNH LÀM TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO? | GIẢI THÍCH ALU | KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 5 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin MÁY TÍNH LÀM TÍNH TOÁN NHƯ THẾ NÀO? | GIẢI THÍCH ALU | KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 5 Đơn vị logic số học (Arithmetic logic unit, ALU) là một mạch điện tử kỹ thuật số kết hợp thực hiện các phép toán số học và bitwise trên các số nguyên nhị […]

BIỂU DIỄN SỐ & CHỮ CÁI BẰNG NHỊ PHÂN – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin BIỂU DIỄN SỐ & CHỮ CÁI BẰNG NHỊ PHÂN – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 4 Hệ nhị phân (hay hệ đếm cơ số hai hoặc mã nhị phân) là một hệ đếm dùng hai ký tự để biểu đạt một giá trị số, bằng tổng số các lũy thừa của 2. […]

ĐẠI SỐ BOOLEAN & CỔNG LOGIC – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin Trong đại số trừu tượng, đại số Boole hay đại số Boolean là một cấu trúc đại số có các tính chất cơ bản của cả các phép toán trên tập hợp và các phép toán logic. Cụ thể, các phép toán trên tập hợp được quan tâm là phép giao, phép […]

ĐẠI SỐ BOOLEAN & CỔNG LOGIC – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin Trong đại số trừu tượng, đại số Boole hay đại số Boolean là một cấu trúc đại số có các tính chất cơ bản của cả các phép toán trên tập hợp và các phép toán logic. Cụ thể, các phép toán trên tập hợp được quan tâm là phép giao, phép […]

MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ – KHOA HỌC MÁY TÍNH – TẬP 2 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ – KHOA HỌC MÁY TÍNH – TẬP 2 Tập phim trước đã đưa chúng ta đến đầu thế kỷ 20, thời điểm mà các thiết bị tính toán với mục đích đặc biệt, như Tabulating Machine, đã mang đến lợi ích to lớn cho chính phủ và doanh […]

CÂU LỆNH & CHƯƠNG TRÌNH – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 8 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin CÂU LỆNH & CHƯƠNG TRÌNH – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 8 Câu lệnh là đơn vị cơ bản của một ngôn ngữ lập trình. Trong trường hợp đặc biệt, nó có thể cũng trở thành một đơn vị thao tác của máy tính điện tử hay còn gọi là một chỉ […]

BỘ VI XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU) HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 7 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin BỘ VI XỬ LÝ TRUNG TÂM (CPU) HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 7 CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của […]

THANH GHI & BỘ NHỚ RAM – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 6| Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin THANH GHI & BỘ NHỚ RAM – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 6 Trong kiến trúc máy tính, một thanh ghi là một bộ nhớ dung lượng nhỏ và rất nhanh, được sử dụng để tăng tốc độ xử lý của các chương trình máy tính bằng cách cung cấp các truy […]

SỰ KHỞI ĐẦU CỦA LẬP TRÌNH – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 10 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin SỰ KHỞI ĐẦU CỦA LẬP TRÌNH – KHOA HỌC MÁY TÍNH Lập trình máy tính hay lập chương trình máy tính thường gọi tắt là lập trình (tiếng Anh: Computer programming, thường gọi tắt là programming) là việc lập ra chương trình làm việc cho máy có bộ xử lý, nói riêng […]

THIẾT KẾ CPU NÂNG CAO – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 9 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #khoahocmaytinh #congnghethongtin THIẾT KẾ CPU NÂNG CAO – KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 9 CPU viết tắt của chữ Central Processing Unit (tiếng Anh), tạm dịch là bộ xử lý trung tâm, là các mạch điện tử trong một máy tính, thực hiện các câu lệnh của chương trình máy tính bằng cách thực […]