Tag Archives: thiên văn học vũ trụ

Quan sát các chòm sao bằng mắt thường – Thiên Văn Học Tập 2 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Quan sát các chòm sao […]

Giới Thiệu Về Thiên Văn Học – Thiên Văn Học Tập 1 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Giới Thiệu Về Thiên Văn Học – Thiên Văn Học Tập 1 Thiên văn học là việc nghiên cứu khoa học các thiên thể (như các ngôi sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần tinh, thiên hà) và các hiện tượng có nguồn gốc bên ngoài vũ trụ (như bức xạ nền […]

Chuyện chưa kể về Nhật Thực & Nguyệt Thực – Thiên Văn Học Tập 5 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Giải thích Nhật Thực & […]

Bão Mặt Trời – Giải thích về Mặt Trời – Thiên Văn Học Tập 10 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Bão Mặt Trời – Giải […]

Chuyện chưa kể về Pha Mặt Trăng – Thiên Văn Học Tập 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Pha Mặt Trăng – Thiên […]

Bí mật những chu kỳ trên bầu trời – Thiên Văn Học Tập 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Chu kỳ trên bầu trời […]

Chuyện chưa kể về lực Thuỷ Triều – Thiên Văn Học Tập 8 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Chuyện chưa kể về Thuỷ […]

Bí mật về lực hấp dẫn và các dạng quỹ đạo trong không gian – Thiên Văn Học Tập 7| Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Lực hấp dẫn và các […]

Kính Thiên Văn (Kính Viễn Vọng) hoạt động như thế nào?- Thiên Văn Học Tập 6 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Kính Thiên Văn (Kính Viễn […]

Chuyện chưa kể về Nhật Thực & Nguyệt Thực – Thiên Văn Học Tập 5 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #thienvanhoc Chỉ 10k/tháng để tham gia làm thành viên của kênh Tri Thức Nhân loại nhằm hỗ trợ chi phí cho kênh tiếp tục thực hiện những video về khoa học. Hãy nhấn nút “Tham gia” kế bên nút “Đăng ký” để ủng hộ cho Tri Thức Nhân Loại. Giải thích Nhật Thực & […]