Tag Archives: vật lý

Chuyển động thẳng | Khoa học chuyển động thẳng – Vật Lý Học Tập 1 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatlyhoc Chuyển động thẳng | Khoa học chuyển động thẳng – Vật Lý Học Tập 1 | Tri thức nhân loại Chuyển động thẳng của một chất điểm được hiểu đơn giản là chuyển động của chất điểm đó theo quỹ đạo là một đoạn thẳng, một đường thẳng. Chuyển động thẳng là một […]

Định luật Newton – Vật Lý Học Tập 5 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Định luật Newton – Vật Lý Học Tập 5 | Tri thức nhân loại Các định luật về chuyển động của Newton là một hệ thống gồm 3 định luật đặt nền móng cơ bản cho cơ học cổ điển. Chúng mô tả mối quan hệ giữa một vật thể và các lực […]

Vectơ và chuyển động 2D – Vật Lý Học Tập 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Vectơ và chuyển động 2D – Vật Lý Học Tập 4 | Tri thức nhân loại Trong toán học, vật lý và kỹ thuật, véctơ (tiếng Anh: vector hay Hán-Việt: hướng lượng) là một đoạn thẳng có hướng. Đoạn thẳng này biểu thị phương, chiều, độ lớn (chiều dài của vectơ). Ví dụ […]

Vectơ và chuyển động 2D – Vật Lý Học Tập 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Vectơ và chuyển động 2D – Vật Lý Học Tập 4 | Tri thức nhân loại Trong toán học, vật lý và kỹ thuật, véctơ (tiếng Anh: vector hay Hán-Việt: hướng lượng) là một đoạn thẳng có hướng. Đoạn thẳng này biểu thị phương, chiều, độ lớn (chiều dài của vectơ). Ví dụ […]

Tích Phân – Vật Lý Học Tập 3 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Tích Phân – Vật Lý Học Tập 3 | Tri thức nhân loại Tích phân là một khái niệm toán học và cùng với nghịch đảo của nó vi phân (differentiation) đóng vai trò là 2 phép tính cơ bản và chủ chốt trong lĩnh vực giải tích (calculus). Có thể hiểu đơn […]

Công, Năng Lượng và Công Suất – Vật Lý Học Tập 9 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Công, Năng Lượng và Công Suất – Vật Lý Học Tập 9 | Tri thức nhân loại Công được định nghĩa là hành động được thực hiện trên một đối tượng, gây ra một lực làm dịch chuyển đối tượng đó. VD: Bạn đẩy một cái hộp dưới sàn làm nó “di chuyển”, […]

Lực hấp dẫn của Newton – Vật Lý Học Tập 8 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Lực hấp dẫn của Newton – Vật Lý Học Tập 8 | Tri thức nhân loại Trong vật lý học, lực hấp dẫn, hay chính xác hơn là tương tác hấp dẫn, là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả vật có khối lượng hoặc năng lượng – bao gồm các hành […]

Chuyển động tròn đều – Vật Lý Học Tập 7 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Chuyển động tròn đều – Vật Lý Học Tập 7 | Tri thức nhân loại Trong vật lý, chuyển động tròn là chuyển động quay của một chất điểm trên một vòng tròn: một cung tròn hoặc quỹ đạo tròn. Nó có thể là một chuyển động đều với vận tốc góc không […]

Ma Sát – Vật Lý Học Tập 6 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Ma Sát – Vật Lý Học Tập 6 | Tri thức nhân loại Trong vật lý học, ma sát là một loại lực cản xuất hiện giữa các bề mặt vật chất, chống lại xu hướng thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt. (Nói đơn giản là các lực cản […]

Tĩnh Học | Vật Lý Học Tập 13 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #vatly Tĩnh Học | Vật Lý Học Tập 13 | Tri thức nhân loại Tĩnh học là một phân nhánh của vật lý liên quan đến việc phân tích các tải (lực, mô men lực) trên một hệ vật ở trạng thái cân bằng tĩnh, có nghĩa là, trong trạng thái mà vị trí […]