Tập tin & Hệ thống tập tin – Khoa Học Máy tính tập 20 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #computerscience #congnghethongtin
Tập tin & Hệ thống tập tin – Khoa Học Máy tính
Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn được gọi là tệp, tệp tin); tiếng Anh: file; là một tập hợp của thông tin được đặt tên. Thông thường thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD cũng như là các loại chip điện tử dùng kĩ thuật flash có thể thấy trong các ổ nhớ có giao diện USB. Nói cách khác, tập tin là một dãy các bit có tên và được chứa trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số.

Trong điện toán, khái niệm file system (hay còn viết là filesystem, tiếng Việt là hệ thống file hay hệ thống tập tin) được dùng để chỉ các phương pháp (tiếng Anh: method) và cấu trúc dữ liệu mà một hệ điều hành sử dụng để theo dõi các file trên ổ đĩa hoặc các phân vùng. File system cũng kiểm soát cách lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Không có file system, thông tin được lưu trong các phương tiện lưu trữ sẽ là một khối dữ liệu lớn mà không có cách nào để biết nơi một phần thông tin dừng lại và phần tiếp theo bắt đầu. Bằng cách tách dữ liệu thành từng mảnh và đặt tên cho mỗi mảnh, thông tin dễ dàng được phân tách và xác định. Lấy tên từ cách đặt tên cho các hệ thống quản lý thông tin dùng giấy, mỗi nhóm dữ liệu được gọi là “file”. Cấu trúc và quy tắc logic được sử dụng để quản lý các nhóm thông tin và tên của chúng được gọi là “hệ thống file” (file system).

Có nhiều loại file system khác nhau. Mỗi loại có cấu trúc và logic khác nhau, thuộc tính của tốc độ, tính linh hoạt, bảo mật, kích thước và nhiều hơn nữa. Một số file system đã được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng cụ thể. Ví dụ, file system ISO 9660 được thiết kế dành riêng cho đĩa quang.

************************************
Các video về Công Nghệ Thông Tin

Các video về Khoa Học Máy Tính

Các video về Điện & Điện Tử

Các video về chủ đề Hoạt Động Như Thế Nào

Các video giải thích về Hiện Tượng Tự Nhiên

Các video về Kiến Thức Tổng Hợp

Các video về Kiến Thức Y Học

Các video về Nguyên Tắc Thành Công

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *