TIẾNG GỌI PHIÊU LƯU – NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG – TẬP 1 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #sachhay #sachnoi
Trong tập phim này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tập 1 của cuốn sách “Nguyên tắc để thành công” của Ray Dalio. Đây là cuốn sách được người đọc bình chọn là Bestselling tại New York, Hoa Kỳ.

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *