Top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất 2019 (dự báo những nền kinh tế chính)

#trithucnhanloai #topten
Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng giá trị thị trường được điều chỉnh theo lạm phát của hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một nền kinh tế theo thời gian. Nó được quy ước là tỷ lệ phần trăm tăng của tổng sản phẩm quốc nội thực tế, còn gọi là GDP thực tế.

“Tốc độ tăng trưởng kinh tế” đề cập đến tốc độ tăng trưởng hình học hàng năm của GDP (10 nền kinh tế hàng đầu) giữa năm đầu tiên và năm cuối cùng trong một khoảng thời gian. Tốc độ tăng trưởng này là xu hướng ở mức GDP trung bình trong giai đoạn này, mà bỏ qua những biến động trong GDP xung quanh xu hướng này.

Sự tăng trưởng kinh tế do sử dụng đầu vào hiệu quả hơn (tăng năng suất lao động, vốn vật chất, năng lượng hoặc vật liệu) được gọi là tăng trưởng mạnh. Tăng trưởng GDP (tốc độ tăng trưởng gdp) chỉ gây ra bởi sự gia tăng số lượng đầu vào có sẵn để sử dụng (tăng dân số, lãnh thổ mới) (gdp 2019 hoặc tốc độ tăng trưởng gdp 2019) được gọi là tăng trưởng sâu rộng. Video này được thực hiện bởi Tri Thức Nhân Loại và chứa thông tin được lấy từ báo cáo và dự đoán của IMF 2019.

Top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2019 – chỉ xét trên những nền kinh tế chính trong các khu vực kinh tế lớn.

Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Thanh Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *