Top 20 Quốc Gia Nhập Khẩu Cao Nhất Thế Giới Năm 2019 (dự báo)

#trithucnhanloai #topten
Theo Wikipedia, “nhập khẩu” là bao gồm các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ qua đường biên giới của 1 quốc gia từ một nguồn bên ngoài. Nước tiếp nhận hàng hoá, được gọi là bên nhập khẩu. Các bên cung cấp hàng hoá và dịch vụ, được gọi là bên xuất khẩu. Nhập khẩu và xuất khẩu là các giao dịch tài chính của thương mại quốc tế.

“Nhập khẩu” là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, là quá trình trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ là môi giới. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là một hệ thống các quan hệ buôn bán trong một nền kinh tế có cả tổ chức bên trong và bên ngoài.

Trong thương mại quốc tế, việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa bị hạn chế bởi hạn ngạch nhập khẩu từ cơ quan hải quan. Các khu vực nhập khẩu và xuất khẩu có thể áp dụng thuế quan đối với hàng hóa. Ngoài ra, việc nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa phải tuân theo các thỏa thuận thương mại giữa các khu vực pháp lý xuất nhập khẩu.

Top 20 Quốc Gia Nhập Khẩu Cao Nhất Thế Giới Năm 2019. Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại
Facebook:

Twitter:

Blogger

Tumblr

Giám đốc sản xuất: Tony Trần
Đạo diễn: Peter Nguyễn
Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Hoàn thiện phim và âm thanh: Nguyễn Thanh Dũng
Xem thêm các video khác tại đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *