VỰC THẲM – NGUYÊN TẮC ĐỂ THÀNH CÔNG – TẬP 4 | Tri thức nhân loại

#trithucnhanloai #sachhay #sachnoi
VỰC THẲM!
Trong tập phim này, chúng ta sẽ nghe về tập 4 của cuốn sách nguyên tắc để thành công của Ray Dalio. Nội dung của tập 4 sẽ chủ yếu nói về sự thật bại của tác giả và những bài học quý giá đã được rút ra từ bài học đó nhằm giúp cho tác giả có thể vượt qua khó khăn về tâm lý và trở nên thành công hơn. Đây là cuốn sách được người đọc bình chọn là Bestselling tại New York, Hoa Kỳ.

************************************
Xem thêm các video khác của Tri Thức Nhân Loại bằng đường dẫn dưới đây:

Vui lòng nhấn nút Đăng Ký phía trên để có thể nhận được thông báo về các video mới nhất.

******************************
Bản quyền thuộc kênh: Tri Thức Nhân Loại

Like our Facebook page::

Follow us on Twitter:

Follow us on Blogger

Follow us on Tumblr

Thiết kế hình ảnh: Cỏ Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *