Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Nằm trên một nhánh của hồ Tahoe, ngôi nhà kỳ lạ này được thiết kế dưới bàn tay tài hoa của kiến trúc sư Mark Dziewulski. Nằm trong một khu vực tự nhiên tuyệt vời, ngôi nhà này cũng tạo cho bạn cảm giác với sự cực lãng mạn mà nó mang đến.

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Ngôi nhà cực lãng mạn bên hồ Tahoe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *